ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII

 1. Skoki tandemowe są możliwe tylko po pisemnym poświadczeniu, że osoby skaczące mieszkają razem.
 2. Obowiązkowo załóż maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos.
 3. Zalecamy ubranie zasłaniające ramiona, plecy, brzuch oraz uda. (Sprzęt po każdym skoku będzie dezynfekowany ale dla Waszego bezpieczeństwa nie chcemy aby uprzęże dotykały bezpośrednio skóry).
 4. Jeżeli posiadasz rękawiczki jednorazowe, zabierz je ze sobą.

REGULAMIN SKOKÓW NA GUMOWEJ LINIE BUNGEE WROCŁAW

 1. Warunkiem odbycia skoku na gumowej linie bungee, jest zapoznanie się z poniższym regulaminem Bungee Wrocław, pisemne potwierdzenie jego znajomości i akceptacja zawartych w nim postanowień. Akceptacja regulaminu Bungee Wrocław zobowiązuje do jego przestrzegania.
 2. Zabrania się wykonywania skoków osobom, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
 3. Zabrania się wykonywania skoków osobom, które cierpią na dolegliwości układu krążenia, choroby serca, chorym na epilepsje, osobom z wadą wzroku +/-3 dpi, kobietom ciężarnym oraz osobom ze schorzeniami kręgosłupa lub które są po obrażeniach kręgosłupa, złamaniach kończyn dolnych, miednicy lub innych ciężkich urazach.
 4. Duże żylaki kończyn dolnych, niedowłady, osteoporoza, dyskopatia, astma, napady panik, ciężkie choroby neurologiczne, przewlekłe dolegliwości ucha z zaburzeniami równowagi to schorzenia będące przeciwwskazaniem do skoku na bungee. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, przed skokiem skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.
 5. Osoba wykonująca skok jest zobowiązana, przed skokiem poinformować obsługę o wszystkich wyżej wymienionych schorzeniach i urazach, a także o tych, które budzą wątpliwości skaczącego.
 6. Uczestnik skoku jest zobowiązany do pozostawienia na dole wszystkich przedmiotów, mogących wypaść mu podczas skoku, np. portfel, telefon komórkowy, zapalniczka, klucze oraz innych, znajdujących się w kieszeniach. To samo tyczy się biżuterii.
 7. Zabrania się chwytania gumowej liny na której odbywa się skok, w czasie jego trwania.
 8. Organizator skoków nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wypadków losowych, niestosowania się do regulaminu skoków, poleceń instruktora, oświadczenia nieprawdy lub zatajeniu istotnych faktów.
 9. Minimalna waga skoczka to 45kg.
 10. W przypadku uczestników niepełnoletnich, powyżej 16 roku życia, skok odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna, a poniżej 16 roku życia w jego obecności.
 11. Skoczkowie powyżej 60-go roku życia muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do skoku na gumowej linie bungee.
 12. Instruktorzy Bungee Wrocław mają prawo niedopuszczenia klienta do skoku bez podania przyczyny.
 13. W przypadku nie oddania skoku po drugim odliczaniu instruktora (3,2,1,bungee) skok zostaje przerwany. Bungee Wrocław nie zwraca poniesionych kosztów. W przypadku tandemów instruktor odlicza tylko raz.