Polityka prywatności Serwisu
www.bungeewroclaw.pl


§ 1 Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu www.bungeewroclaw.pl
– zwanego dalej „Serwisem” – są przetwarzane przez przedsiębiorcę działającego pod firmą Bungee
Wrocław Sp. z o.o., świadczącego usługi we Wrocławiu, przy ul. Wróblewskiego 9, który jest
administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2016r., poz. 922 z późn. zm.).
2. Dane osobowe powierzane przez Klientów, w szczególności imię, nazwisko oraz adres poczty
elektronicznej, przetwarzane są:
a. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji
usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
b. w celu rozpatrywania składanych reklamacji;
c. jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji marketingowych, w tym przesyłanie
drogą elektroniczną informacji handlowych,
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
może uniemożliwić realizacje złożonych zamówień.
4. Powierzając swoje dane osobowe Klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji,
zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo żądania ich usunięcia.


§ 2 Zasady bezpieczeństwa
1. Serwis zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz
organizacyjnym, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych oraz ich
przypadkowego utracenia, zniszczenia oraz uszkodzenia. Serwis dokłada należytej staranności, aby
informacje zawierające dane osobowe były:
a. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c. proporcjonalne, dokładne i aktualne,
d. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
e. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do
zastrzeżenia udostępniania,
f. bezpiecznie przechowywane i nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.


§ 3 Informacje techniczne
1. Podczas korzystania przez Klienta z Serwisu na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie
itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do
prawidłowego korzystania z Serwisu, tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych
statystycznych przez Serwis, co umożliwia jego rozwój zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.
2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić
czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń Klienta i nie zmieniają ich
ustawień ani ustawień zainstalowanego na nich oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików
możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
3. W trakcie korzystania z Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki
sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z
Serwisu, jego opuszczenia lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta
przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.
4. Serwis www.bungeewroclaw.pl wykorzystuje następujące pliki cookie:
a. pliki niezbędne do działania Serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu, logowanie,
nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z Serwisu jest niemożliwe;
b. pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach Serwisu. Brak tych plików
uniemożliwi bezpieczne działanie;
c. pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Serwis informacji statystycznych na temat sposobu
korzystania z Serwisu;
d. pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta;
e. reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być
wykorzystywane przez Serwis lub współpracujących z nim reklamodawców oraz partnerów, dzięki czemu
może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może
być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
f. pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook,
Instagram), z których korzysta Klient Serwisem.
5. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. W przypadku
braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia
swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu,
bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym
razem po zakończeniu korzystania z Serwisu usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc”
przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
6. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on
zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.
7. Dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają
jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.


§ 4 Postanowienia końcowe
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec
zmianie. O zmianie tych zasad Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później
niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na
stronie internetowej Serwisu www.bungeewroclaw.pl.